Kształtownik - strona 4

Wytrzymałość zmęczeniowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

typy: elementy bez spoin i złącza na łączniki mechaniczne (tabl. 8.1), kształtowniki spawane (tabl. 8.2...

Płatwie ciągłe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3136

na rys. 4.5. Konstruowanie płatwi ciągłych z kształtowników zdwojonych na podporach wiąże...

Styki belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1610

ze wzglĊdu na ograniczone długoĞci handlowe kształtowników i mogą byü umieszczone w róĪnych miejscach belki...

Odbojnice - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

się je z szyn lub kształtowników sta­lowych, zakończonych dziobem (rys. 5.40). Odbojnice mocuje się na obiektach...

Naroża trójramienne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

wycięcie kształtownika i zgięcie na gorąco pasa górnego. Wzmacnia­jące nakładki na rozciąganym pasie dolnym...