Konwencja wiedeńska 1980 - strona 12

Wykład - Reżim prawny morza otwartego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Cezary Mik
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1092

ich przynależność i podlegającymi ich władzy. Do czterech wolności, wymienionych w konwencji wiedeńskiej o morzu...

Prawo do turystyki

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Etyka w turystyce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.; Konwencji Warszawskiej w sprawie...

Konsulat honorowy - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Wasiński
  • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

zawodowych, np. honorowym urzędom konsularnym nie przysługuje przywilej nietykalności. Zgodnie z Konwencją...