Kompostowanie - strona 5

Recykling

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • dr Jerzy Tonder
  • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4480

na nowy produkt. Zaliczamy tutaj kompostowanie, fermentację, odzysk biogazu ze składowisk, spalanie...

Mikroorganizmy - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Ewa Kurek
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

i może być go dużo mniej. W pyłach powstających podczas obróbki materiału do kompostowania mogą być zawarte mikroorganizmy...

Odpady - omówienie

  • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
  • Ekologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

, niektóre chemiczne itp. Metody unieszkodliwiania odpadów biologiczne:  - kompostowanie  - fermentacja...