Komandytariusz - strona 8

Spółki - wiadomości podstawowe

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

odpowiedzialności, ten wspólnik nazywa się komandytariuszem i nie ma prawa reprezentowania spółki; ograniczona...

Formy organizacyjno prawne

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Jan Brzóska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3983

(komandytariusza) jest ograniczona. Istnienia komplementariusza i komandytariusza jest nie tylko przesłanką...

Ekonomika przedsiębiorstw - Spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

komandytariusza, a drugi komplementariusza oraz wpisu do rejestru handlowego. *nazwa spółki powinna zawierać...

Formy organizacyjno- prawne spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

komandytariusza, a drugi komplementariusza oraz wpisu do rejestru handlowego. *nazwa spółki powinna zawierać...

Tabela Spółek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Filip Grzegorczyk
 • Prawo handlowe
Pobrań: 2800
Wyświetleń: 6951

.Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki: a)do wysokości sumy komandytowej 16. Osoba fizyczna prowadząca...

Rynki i instrumenty finansowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

- możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa na większą skalę - odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania...

Prawo Handlowe - Przedsiębiorstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 854

(wspólników), a nie złączenie kapitału Spółka osobowa oraz w pewnej części - w odniesieniu do komandytariuszy...