Kość skroniowa

Doły i jamy czaszki

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2121

kości skroniowej. Powierzchnia części bocznej jest zagłębiona i pokryta licznymi wyciskami palczystymi...

Narząd przedsionkowo-ślimakowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

jest w piramidzie kości skroniowe, sąsiaduje z jamą sutkową i komórkami sutkowymi. W uchu środkowym jest jama...

Budowa i funkcja narządu słuchu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2422

się wewnątrz kości skroniowej czaszki. Ucho środkowe jest to system jam powietrznych i składa się na nie: jama...

Kości czaszki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1379

i lewa (os parietale dextrum et sinistrum) kość potyliczna (os occipitale) kość skroniowa prawa i lewa...

Czaszka

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1778

się z piramidą kości skroniowej. Pow. górna tworzy stok, na którym spoczywa rdzeń przedłużony, most i guzek...