Kość skroniowa

Doły i jamy czaszki

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2107

kości skroniowej. Powierzchnia części bocznej jest zagłębiona i pokryta licznymi wyciskami palczystymi...

Narząd przedsionkowo-ślimakowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

jest w piramidzie kości skroniowe, sąsiaduje z jamą sutkową i komórkami sutkowymi. W uchu środkowym jest jama...

Budowa i funkcja narządu słuchu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2380

się wewnątrz kości skroniowej czaszki. Ucho środkowe jest to system jam powietrznych i składa się na nie: jama...

Kości czaszki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1344

i lewa (os parietale dextrum et sinistrum) kość potyliczna (os occipitale) kość skroniowa prawa i lewa...

Czaszka

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1736

się z piramidą kości skroniowej. Pow. górna tworzy stok, na którym spoczywa rdzeń przedłużony, most i guzek...