Klimaks - strona 4

Ekologia

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Ekologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3794

dla danych warunków, czyli tzw. biocenozy klimaksowej. W tym stadium (określanym mianem klimaksu) ekosystem...

Egzamin licencjacki z biologii - pytania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Biologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1946

został zniszczony poprzez serię pośrednich biocenoz prowadzi do powstania stabilnego ekosystemu zwanego „klimaksem...

Biogeografia - pytania i odpowiedzi na egzamin

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Pobrań: 546
Wyświetleń: 6412

doc zajmuje 41 stron. Zawiera pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu biogeografia, który jest prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antropogeniczne przemiany szaty roślinnej, element zasięgowy, dysjunkcja, rola zlodowaceń plejstoceńskich, teoria dr...

Historia kosciola katolickiego

Pobrań: 126
Wyświetleń: 1659

Historia Kościoła Katolickiego – tom 1 Od Autora Od przeszło ćwierćwiecza prowadząc wykłady z historii Kościoła Katolickiego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1972), odczuwałem zawsze b...