Karta Praw Podstawowych - strona 2

Wspólnoty europejskie - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • mgr Szymon Drabczyk
  • Polska w UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i nadający moc prawną Karcie Praw...

Organy główne ONZ - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

) Zobowiązania z karty praw podstawowych mają pierwszeństwo przed innymi umowami międzynarodowymi. ius cogens...

Recznik praw obywatelskich

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Grecji). Karta Praw Podstawowych gwarantuje obywatelom UE prawo zwracania się do tego Rzecznika. Rzecznik...

Prawo do życia - Konstytucja RP

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

do życia jest chronione przez ustawę”, Karta Praw Podstawowych UE „każdy ma prawo do życia” ZAKRES OCHRONY...

Ochrona praw podstawowych

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2492

zawarta w TK i TL Karta Praw Podstawowych 1999 r. decyzja RE w Kolonii o opracowaniu Karty Prace Konwentu...