Karboksylazy

Glukoneogeneza w biotechnologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

Notatka zawiera takie zagadnienia jak : karboksylaza pirogronianowa zależna od biotyny...

Cykl Krebsa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1505

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Karboksylaza pirogronianowa używa...

Klasy enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1848

izomeru w drugi 6) ligazy (karboksylazy)- katalizujące tworzenie wiązań połączone z hydrolizą ATP...

Biochemia-pytania Zestaw 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

do encyklopedii: a) Karboksylaza/Oksydaza rybulozobisfosforanu (chyba ) b) Pompa protonowa c) Kotransport d...

Wykład - synteza glukozy, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

przy udziale odpowiedniej kinazy. Bisfosforan rybulozy przy udziale karboksylazy/oksygenazy bisfosforanu...

Bakterie żelaziste - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1946

. W cytozolu komórek miękiszu występuje enzym karboksylaza fosfoenolopirogronianowa , który katalizuje...

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2408

z karboksylazami: katalizuje pierwszą reakcje w glukoneogenezie - szlaku metabolicznym przekształcającym prekursory...

Faza ciemna fotosyntezy - etapy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1484

-fosfoglicerynowego) reakcja jest katalizowana przez karboksylazę/oksygenazę rybulozo-1,5-bisforanu (RUBISCO) RUBISCO...

Faza ciemna fotosyntezy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

-ketoD-arabinitolo-1,5bisfosforan dwie cząsteczki kwasu 3-fosfoglicerynowego Karboksylaza/oksygenaza...