Kapitał zapasowy - strona 37

Biznes plan - spółka akcyjna

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2863

roku wynosił 21.978 tys. zł. Każda akcja ma wartość nominalną 2 zł. Kapitał zapasowy przedsiębiorstwa w 1999...

Biznes plan - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Maria Płonka
 • Biznes plan
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5229

(właściciela) Fundusze (kapitały) samofinanso-wania Fundusz przedsiębiorstwa Fundusz zasobowy Kapitał zapasowy...

Encyklopedia rachunkowości - N

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

wystarczającego kapitału zapasowego. Właściciele mogą podjąć decyzję, że podział zysku nastąpi w późniejszym...

Kodeks spółek handlowych 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

2008                K ode K s spółe Adam Malinowski  K  handl Kodeks  spółek Radca  prawny  w  Okręgowej  Izbie  Radców  Prawnych  w  Warszawie,  absolwent  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  i  aplikacji  sądowej  przy  SO  w  Warszawie.  Zastępca  o redaktora  naczelnego  w  „Poradniku  Gazety  Pra...

Biznes plan - trzy przykłady

 • Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
 • Ekonomia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 12131

(w % ) PASYWA 1997 1998 A. KAPITAŁ WŁASNY 90,99 90,12 I. KAPITAŁ PODSTAWOWY 13,42 12,70 II. KAPITAŁ ZAPASOWY...

Struktura rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 6426

bankowy kapitał akcyjny kapitał zapasowy 500 000 400 000 100 000 do wysokości attio zmniejszamy attio...