Kapitał stały banku - strona 87

Aktywa i pasywa - bilans

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 7014

majątku: kapitał (fundusze) własne - równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki...

Notatki z makroekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

) Według tego modelu ceny i płace są stałe, a gospodarka posiada wolne moce produkcyjne (tzn. produkcja dostosowuje...

Przepływ kapitałów w krajach UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

z motywu zysku i przez podmioty gospodarcze inne niż Bank Centralny. Eksport kapitału w tym ujęciu oznacza...

Przepływ kapitału w krajach UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

z motywu zysku i przez podmioty gospodarcze inne niż Bank Centralny. Eksport kapitału w tym ujęciu oznacza...

Rachunek zysków i strat-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Dankowski
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

kapitałami stałymi 23,67 29,21 43,73 Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi jest mierzony jako relacja...