Język prawniczy - strona 3

Zasady prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

...” lub „...nadaje tytuł...”. 2. Język prawniczy - to język doktryny oraz praktyki prawniczej opisującej język prawny...

Zasady prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

...” lub „...nadaje tytuł...”. 2. Język prawniczy - to język doktryny oraz praktyki prawniczej opisującej język prawny...

Niemiecka szkoła historyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

nie wypracowały jednolitego prawa zwyczajowego Brak wystarczająco precyzyjnego języka prawniczego Praw prawnika...

Zasady prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

...” lub „...nadaje tytuł...”. 2. Język prawniczy - to język doktryny oraz praktyki prawniczej opisującej język prawny...

Zasady prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

...” lub „...nadaje tytuł...”. 2. Język prawniczy - to język doktryny oraz praktyki prawniczej opisującej język prawny...

Orzeczenie sądowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

i forma orzeczenia są częstokroć utożsamiane zarówno w ustawie (por.art.351§3,354,516), jak i w języku...

Zagrożenie karą

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

przestępstwa).  W polskim k.k. nie ma nazw typów przestępstw, są tylko artykuły. Nazwy typów są z języka...

Aksjologia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

a zwłaszcza na specyficzne użycie czasu teraźniejszego). Język prawniczy jest dziełem prawników powstałym...