Zasady prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa - strona 1

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA. Aby móc mówić o prawie konieczne jest poznanie pojęć:
1. Język prawny - to język, którym prawodawca posługuje się tworząc przepisy prawa.
Funkcja sugestywna (normatywna, powinnościowa) np.: „obowiązany jest do...” Funkcja performatywna (sprawcza, konwencyjna); kształtuje sytuację prawną; ustala i nadaje moc obowiązującą wypowiedziom języka prawnego prawnego np.: „...mianuję na stanowisko...” lub „...nadaje tytuł...” .
2. Język prawniczy - to język doktryny oraz praktyki prawniczej opisującej język prawny (opisy teoretyczne oraz rozstrzygnięcia sądowo - administracyjne).
Funkcja deskryptywna (opisowa) np.: „...oskarżony wyrządził szkodę działając...” Funkcja ekspresywna (oceniająca subiektywnie) wyrażająca emocjonalny stosunek do rzeczywistość będącej desygnatem danego zwrotu języka prawnego np.: „... występek oskarżonego jest czynem nagannym w okolicznościach...” Zasady prawa to zasadnicze normy kompleksowo regulujące system prawa w państwie.
Stanowione np. w Konstytucji zasady dyrektywalne wyznaczają jednoznacznie i konkretnie reguły porządku systemu prawnego państwa. Mają znaczenie nadrzędne z uwagi na położenie w hierarchii systemu, wiążące natomiast ponieważ są wprost zawarte w przepisach prawnych np.: zasada praworządności, równości prawnej, tolerancji, pluralizmu. Jak również w ogólnej części poszczególnych aktów prawnych
zasady opisowe stanowią również logiczną konsekwencję zasad zawartych w przepisach prawa wyprowadzoną przy pomocy reguł wnioskowań prawniczych np.: „preasumptio boni viri” lub „in dubio pro reo” lub „res iudicata pro veritate habetur”, zasada kontadyktoryjności. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz