Izotopy - strona 34

Chemia instrumentalna - wykłady

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • dr hab. n. biol. Krystyna Trzepietowska-Stępień
  • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2793

biol. Krystyna Trzepietowska-Stępień. Plik składa się z 73 stron i porusza między innymi takie zagadnienia jak: techniki instrumentalne, zależność Plancka, spektroskopia UV – VIS, odstępstwa od prawa Lamberta – Beera, miareczkowanie spektrofotometryczne, typy przejść elektronowych, podział przejść,...

Ściąga z fizyki

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

-19 C mp=1,6725*10-27 kg mp - jest 1836 razy większa mc=9,109*10-31kg Izotopy-atomy danego pierwiastka...

Nauka o materiałach

  • Politechnika Lubelska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

najczęściej z rozpadu sztucznego izotopu kobaltu Co60 lub irydu Ir 192 oraz neutrony otrzymywane w specjalnych...