Ius civile - strona 12

Obrona procesowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

civiles i honorariae - pierwsze były to powództwa oparte na dawnym ius civile. Drugie były powództwa...

System common law

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1981

equity wspiera system common law (tak jak prawo pretorskie wspierało ius civile; wspomaga, uzupełnia...

Dualizm cechą prawa angielskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

equity wspiera system common law (tak jak prawo pretorskie wspierało ius civile; wspomaga, uzupełnia...

Kontrakty werbalne i literalne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

zobowiązania w ius civile Funkcja - służyły przede wszystkim do precyzowania już istniejących zobowiązań ...

Kazusy 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1575

. 41,3,30 Pomponiusz- napisał ius civile, kometarz ad Sabinus (dzieło problemowe) stan faktyczny: rzeczami...

Kazusy I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1386

wcześniejszego prawni- ka - Masuriusza Sabinusa, który traktuje o ius civile. Stan faktyczny polega na problemie...

Podziały czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

były wg ius civile ważne, ale wzruszalne za pomocą środków prawa pretoskiego: zarzut procesowy przeciwko...