Instrument pochodny - strona 34

note /search

Opcje walutowe

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1855

nabywcy. Opcja walutowa jest instrumentem pochodnym, którego instrumentem pierwotnym (niekiedy zwanym...

Instrumenty finansowe

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1582

nabywcy. Opcja walutowa jest instrumentem pochodnym, którego instrumentem pierwotnym (niekiedy zwanym...

ZIK Jurkowska wykład cały

  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 2086
Wyświetleń: 6412

W sumie 64 strony wykładów W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia: dyrektywy unijne, instytucja kredytowa, pieniądz elektroniczny, banki, parabanki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, bank zagraniczny, bank krajowy, pieniądz ...

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

84 strony materiałów z przedmiotu rynek kapitałowy, wykładanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Poruszane w notatkach zagadnienia to m.in. rynek pieniężny, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, weksel własny, papiery emitowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, sekuryryzacja...

Zagadnienia ogólne z finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 5502

(należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych Instrumenty rynku terminowego ( instrumenty pochodne...