Informacja publiczna - strona 21

Polskie prawo finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 854

. RP `Monitor Polski' i w Biuletynie Informacji Publicznej; aktualizowany jest przez RM corocznie...

Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Paweł Sarnecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 7077

formy udostępniania informacji: - ogłaszanie informacji w urzędowej publikacji „Biuletyn informacji...

Polityka ludnościowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Polityka ludnościowa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4711

, który to konkurs ogłoszony zostaje w biuletynie informacji publicznej na tablicy ogłoszeń, albo w innych formach...

Czynności dwustronne administracji publicznej - wykłady

Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: decentralizacja, zasady zawierania umów cywilno-prawnych, organizacje społeczne i ich relacja do administracji publicznej, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czynności dwustronne administracji publicznej zmiany w adm...

Wszystkie notatki z postępowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Małgorzata Jankowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 966

decyzją np. ustawa o dostępie do informacji publicznej (2001 r.) określająca sposób udzielenia informacji...