Iloczyn rozpuszczalności stężenie jonów - strona 9

Transport błonowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

temperatura dla procesów enzymatycznych, • Odpowiednie stężenie wewnątrz i na zewnątrz komórki danego związku...

Chemi analityczna-pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

(w odpowiedniej potendze) jonów pozostających w równowadze z osadem. rozpuszczalność- stęż. subst. rozpuszczonej...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

(w odpowiedniej potendze) jonów pozostających w równowadze z osadem. rozpuszczalność- stęż. subst. rozpuszczonej...

Biologiczna ochrona roślin - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

o stałej rozpuszczalności (ph7) 10-38, co powoduje że stężenie jonów Fe +3 w fazie w fazie ciekłej...

Miareczkowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Dariusz Pohl
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 462
Wyświetleń: 6573

na potencjał redoks w roztworach analizowanych redyksometrycznie? Oraz podaj przykłady. 1) pH (stężenie jonów...

Zakres materiału - kolokwium I

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2240

do orbitali). Podaj strukturę elektronową jonów (Ca2+, Br-) z dokładnością do orbitali. Wydziel rdzeń...

Koloidy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

z biurety elektrolit jest rozcieńczony przez próbkę zolu. Obliczyć stężenie molowe jonów wchodzących w skład...

Obieg wody

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

- jest wynikiem stężenia rozpuszczonych w wodzie jonów wodorowych. Wskaźnikiem ich stężenia jest wartość pH...