Iloczyn kartezjański - strona 9

Matma na egzam

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1169

Jeżeli prawdziwa jest równoważność pq, to zdanie p nazywamy warunkiem koniecznym i wystarczającym dla q. Iloczyn...

Bazy danych - Agregacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Macioł
 • Bazy danych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3290

jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego dziedzin A1, A2,..An. Iloczyn kartezjański oznacza się następująco: A1...

Bazy danych - notatki z SQL

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Antoni Kordas
 • Bazy danych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1169

Czas IDA Gatunek Wybranie wszystkich możliwych kombinacji rekordów z obu tabel (iloczyn kartezjański...

Definicje- iloczyny

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

odwzorowania, którego dziedziną jest iloczyn kartezjański {1,2,...,m}×{1,2,...,n} a wartości są z pewnego...

Logika prawnicza - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 2737

Rozdzia ł I KLASYCZNY RACHUNEK ZDA Ń . Klasyczny rachunek zdań (w skrócie KRZ) jest jednym z najprostszych systemów logiki formalnej. W praktyce może on służyć do sprawdzania poprawności wnioskowań, czyli takich procesów myślowych, podczas których na podstawie uznania za prawdziwe jednych zdań (prz...