Grupa nacisku - strona 28

Notatki z socjologi prawa

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3577

Na 60 stronach w formacie doc. mieści się 12 opracowanych tematów wykładów wraz z bibliografią do poszczególnych zagadnień. Notatka omawia takie tematy jak: kultura prawna, norma społeczna i norma prawna, socjologia prawa a nauki prawne, prawo wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych, ład prawny w konce...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5817

36 stron notatek w formacie doc z przedmiotu zarządzanie strategiczne. W notatce omówiono przykładowo następujące zagadnienia: paradygmat myślenia strategicznego, ekstrapolacja, antycypacja, reguły strategicznego myślenia i działania, współpraca między marketingiem i działem projektowym, innowacje,...

Zarządzanie strategiczne 2

  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1540

Obszerne notatki z wykładu Zarządzanie strategiczne. Treść obejmuje poniższe zagadnienia. Paradygmat myślenia strategicznego, reguły strategicznego myślenia i działania, pojęcie misji, strategii i wizji, formułowanie misji, analiza stra, metoda scenariuszy, metodad logiki intuicyjnej, etapy budowy s...

Polski system polityczny 2

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Agnieszka Hess
  • System polityczny RP
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414

działających partii walczących o władzę lub współdziałających w jej sprawowaniu GRUPY NACISKÓW I INTERESÓW...

Historia myśli ekonomicznej-zagadnienia

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988

1) ZAKRES ZAINTERESOWAŃ HME JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ. HME jest częścią ekonomii jako nauki społecznej. Jej przedmiotem jest prezentacja i przyczynowa analiza procesów kształtowania się różnych poglądów i koncepcji ekonomicznych, ich wzajemne przenikanie i ścieranie się oraz wpływ na opinię publiczną...

Organizacja i techniki handlu zagranicznego - wykłady

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • dr Maria Płonka
  • Organizacja i techniki handlu zagranicznego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5425

doc i zawiera 38 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: współczesne cechy otoczenia przedsiębiorstw, otoczenie rynku międzynarodowego, specjalizacja narodowa, stosunek do nowości, narodowe wzorce zachowania, czynniki kulturowe ?