Granica proporcjonalności wzór - strona 33

Społeczeństwo kognitariuszy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

jest otwartość ich umysłów i wzorów zachowań. Ta otwartość umysłu wiąże się z ich bardziej globalnym myśleniem...

Funkcjonalizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Janina Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2240

, role społeczne, wzory zachowań, struktura społeczna. Te elementy przyczyniają się do integracji systemu...

Wykład6 fizyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

wynosi 9.8 m/s2. Stąd stosunek przyspieszeń wynosi: a/g = 1/3590 ≅ (1/60)2 W granicach błędu a/g...

Imperfekcje globalne i lokalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1764

nieobciążonej, przesunięcia osi słupów, naprężenia własne, spawalnicze i(lub) walcownicze, zmienność granicy...

Prężność pary i lepkość - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

do ich odległości Δr. Współczynnik proporcjonalności η nazywa się współczynnikiem lepkości dynamicznej (zw...