Giełda towarowa - strona 16

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

infrastruktury rynkowej (uruchomienie giełd towarowych, rynków hurtowych, systemów informacji rynkowej, opcji...

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

technicznej na wsi, ale również rozwój nowoczesnej infrastruktury rynkowej (uruchomienie giełd towarowych...

Nauki o przedsiębiorstwie.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1827

(jego fiskalność i stabilność) 14. Poziom stawek amortyzacyjnych. 15. Rozwój giełdy towarowej i pieniężnej...

Biznes plan - przemiał zboża

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2632

bezpośrednio na giełdach towarowych; e) od początku 2002 roku planuje się zatrudnić dodatkowo 4 osoby...

Skrypt obszerny(2) - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

PRAWO ROLNE 1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego DEFINICJA STATYCZNA Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego, a także związane z kształtowaniem większej przestrzeni pr...

Kultura a gospodarka - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Banas
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2751

się działalność gospodarczą o charakterze stacjonarnym - z giełd towarowych o charakterze czasowym - przeinaczają...