Gaz rzeczywisty równanie - strona 49

Wykład 13 Suszarnictwo

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

; - ciepło parowania wody; Równanie powyższe przedstawia entalpię suchego powietrza oraz entalpię...

Cykl życia słońca

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

= M 1 ρG S 2 R Ciśnienie termiczne gazu (na podstawie równania stanu gazu doskonałego) wynosi Pt = ρ...

Ogniwa - referat

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253

, zatem według równania Aby określić aktywność jonów wodorowych aH+ w roztworach H2SO4 i NaOH obliczamy...

Liczba Avogadro - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

3 . . . 60 120 180 . . . . . . . . . Na podstawie równania stanu gazu doskonałego obliczyć ilość...

Dyfraktometria rentgenowska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2485

dróg optycznych. nλ =2 dhkl sinθ λ θ równanie Braggów – Wulfa RównowaŜność teorii Lauego i Bragga...

Wykres fazowy wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krystyna Dzidowska
 • Geologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1547

substancji odpowiadający stanowi równowagi trwałej trzech stanów skupienia (ciało stałe, ciecz, gaz). Punkt...