Gęstość powietrza - strona 2

Wentylacja naturalna

  • Politechnika Gdańska
  • dr Teresa Nurek
  • Ogrzewnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

z zależnością: p = h ∙ (ρz – ρw) ∙ g [Pa] h – odległość od płaszczyzny neutralnej [m] ρz – gęstość powietrza...

Modele matematyczne w fizyce

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

na rowerze), od gęstości powietrza ρ (ośrodka) i od powierzchni pola przekroju S. Doświadczalnie sprawdza tę...

Refrakcja w niwelacji precyzyjnej- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr inż. Marek Plewako
  • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

 - współczynnik rozszerzalności gazu t - temperatura w oC  - gęstość powietrza wyjściowa B, B0 1 273 - ciśnienie...