Funktor - strona 4

Przepis prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 630

. Funktor normotwórczy - to odpowiedni zwrot językowy, wiążący w zdanio-kształtną całość obydwa wymienione...

Pojęcie nazwy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

10 Nazwa - obok zdania i funktora jedna z trzech głównych kategorii syntaktycznych wyróżnionych...

Błędy definicyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2065

, gramatyka podst. kategorie języka: zdania, dyrektywy, oceny, nazwy, funktory zdaniem logicznym...

Wpływ oporników na pracę - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

na przebieg ch-ki funktora-funkcja "kładzie się". Obszar przejścia ze strony 1do 0 zajmuje większy przedział...

Logika-definicja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

między nazwą a całym zbiorem desygnatów. Funktor - wyrażenie posiadające argumenty z którymi tworzy nazwę...

Logika- test

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1491

, sprawozdawcza, treściowa, sprawozdawcza. Wskaż zdanie (a), w którym występuje wyraz „i” użyty jako funktor...

Język prawny i prawniczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

pewien wzór powinnego zachowania „X powinien / może Y” funktory normotwórcze - wyrażają powinność...