Formuła atomowa

Rachunek predykatów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek predykatów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

to jest termem Formuła atomowa - n - argumentowy symbol predykatywny wyznaczony na n termach czyli ma ona postać...

Rachunek predykatów pierwszego rzędu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

jest nazwą] Def 4: formuła zdaniowa atomowa. Formułą atomową języka KRP nazywamy dowolne wyrażenie postaci...

Logika - Alfabet

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

Alfabet p, q, r, s, a, b...-zmienne(formuły atomowe) -funktory zdaniotwórcze ( ) [ ] ,,-znaki...

Metalogika: teorie pierwszego rzędu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

się do stałych logicznych] Termami TM są tylko zmienne indywiduowe. Formułami atomowymi języka TM są wyrażenia...

Klasyczny rachunek predykatów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

predykatem zaś t1, …, tn są dowolnymi termami. Formuły atomowe są cegiełkami, z których za pomocą stałych...

Logika zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

Jeżeli są termami oraz F jest n-argumentowym symbolem funkcyjnym, to F( ) jest termem. Formuła atomowa: n...

Definicja prawdy przez spełnianie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

: ),( Predykat wraz z odpowiednią liczbą argumentów bez udziały jakichkolwiek stałych logicznych tworzy formułę...