Fagocytoza - strona 2

Wątroba

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1477

się na naczynia włosowate, które wpadają do żył śródzrazikowych 122. Jakie komórki mają zdolność do fagocytozy...

Ó1-Antytrypsyna

 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

uwalnianym podczas fagocytozy. Odpowiedzialna za inhibicję trypsyny, chymotrypsyny, reniny, plazminy...

Odpowiedź nieswoista - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

cytokiny: IL-1, IL-8, TNF tuftsyna Fagocytoza - rozpoczyna się przyłączeniem antygenu poprzez wiązanie...

Immunologia-cwiczenia

 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2443

(odpowiada za powinowactwo) Fc - cytofilność (ułatwienie fagocytozy) aktywacja ukł. dopełniacza (JgG, JgM...

Tkanka glejowa - omówienie, sem I-IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1330

fagocytozy, tworzą blizny glejowe, astrocyty są włączone w patogenezę wielu chorób OUN - stwardnienie...

Układ dopełniacza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

biologicznej: · funkcja opsonizacji - ułatwia proces fagocytozy · funkcja zapalna - uwalnianie histaminy...

Patomorfologia - wykład 12

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

komórkowe: emigracja leukocytów aktywacja leukocytów i chemotaksja fagocytoza Zmiany naczyniowe: zwężenie...

Chemokiny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

? - prostaglandyny - leukotrieny 48. Jakie funkcje spełniają bazofile? Mają zdolność do ruchu, do fagocytozy (choć...