Epigramat - strona 8

note /search

Filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

należały: oda, bajka, satyra, sielanka, epigramat, poemat heroikomiczny, tragedia, esej, felieton literacki...

Życie Karola Wielkiego - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biografie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

EINHARD ŻYCIE KAROLA WIELKIEGO EDYCJA KOMPUTEROWA: WWW.ZRODLA.HISTORYCZNE.PRV.PL MAIL: HISTORIAN@Z.PL MMII ® WALAHFRID STRABO (PROLOG DO ŻYCIA KAROLA WIELKIEGO) Następujące Życie i czyny znakomitego cesarza Karola Wielkiego l napisał Einhard, mąż spośród dworzan owego czasu godzien wielkiej...

Historia literatury polskiej - oświecenie i romantyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1876

OŚWIECENIE WCZESNE OŚWIECENIE (OKOŁO 1730 - 1764) LITERATURA STANISŁAWOWSKA WOBEC SARMATYZMU I OŚWIECENIA (1765 - 1787) ROKOKO. SENTYMENTALIZM. OŚRODEK PUŁAWSKI LITERATURA SEJMU WIELKIEGO, ANTYTARGOWICKA I POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO (1787 - 1795) ŚWIT NOWYCH NADZIEI - PARADOKSY „ZŁOTEJ WOLNOŚCI”...

Starożytny Rzym - literatura, architektura, malarstwo, filozofia, praw...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia starożytna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 7014

Część "Malarstwo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: dekoracje, przedmioty o charakterze ludowym, mozaika, portret. Część "Prawo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: początki prawa, ustawa XII tablic, procedura sądowa w okresie republiki, Edykt Karakalli, Ius gentium, Gaius, Ius civile, Iu...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia kultury
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1953

śmierci. epigramat- krótki utwór liryczny z puentą. epopeja- epos, dłuższy utwór epicki, zwykle...

Historia Literatury Rosyjskiej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 5453

1. SwietłanaSYMBOLE: - obrączka – braterstwo dusz - północ – godzina symboliczna (godzina duchów) - wieniec – korona - biała zasłona – symbol Zmartwychwstania - kruk – symbol zła, w opozycji gołąb – dobro, Duch św. - świerszcz – symbol północy, to nadzieja, motywacjaNASTRÓJ: - tajemnic...

Adam Mickiewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1540

Adam Mickiewicz - P rzyszedł na świat w dzień wigilijny, 24 grudnia 1798 r . , w niezamożnej rodzinie szlacheckiej: ojciec pracował jako adwokat, matka zajmowała się domem. Co do miejsca urodzenia poety nie ma jednak pewności, nie wiadomo, czy był to lite wski Nowogródek , czy oddalone od niego o c...