Energia wiązania - strona 6

Wiązania chemiczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 924

/mol ← energia wiązania Klasyczna teoria wiązań chemicznych to elektronowa teoria wiązań Levis’a (1916...

Wiązania chemiczne w molekułach

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

, i kryształy molekularne: lód, cukier -tworzą wiązania pojedyncze lub wielokrotne -energia wiązania i długość...

Fizyka jądrowa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2555

swobodnych nukleonów łączy się w jądro energia układu musi zmniejszyć o wartość ΔE energii wiązania jądra...

Chemia analityczna-zadania od 7

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

: sp kąty między wiązaniami:180o Zadanie 8. Wyjaśnij pojęcie energii wiązania chemicznego...

Wykład - entalpia

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 973

jest przybliŜone, bo: - energia wiązania jest nieco róŜna w róŜnych związkach chemicznych ( inne jest dalsze...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

– jest to stosunek średniej masy danego atomu do 1/12 masy atomu 12/6C Energia wiązania - e=mc2 - energia potrzebna...