Emisja papierów wartościowych - strona 2

Portfel handlowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

polegające na gwarantowanie emisji papierów wartościowych (dłużnych i kapitałowych) ...

Giełdy - Bankowość inwestycyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Temat: Bankowość inwestycjna, pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji papierów wartościowych...

O ustawie pożytku publicznego i wolontariacie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Szulborska-Łukasiewicz
 • Podstawy prawne instytucji kultury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1169

publicznego, oraz z przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. - działalność...

Krótkoterminowe źródła finansowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2114

-komercyjne) Podstawy prawne dotyczące emisji papierów wartościowych: 90 kilka procent papierów to prawo...