O ustawie pożytku publicznego i wolontariacie - Dotacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
O ustawie pożytku publicznego i wolontariacie - Dotacja - strona 1 O ustawie pożytku publicznego i wolontariacie - Dotacja - strona 2

Fragment notatki:

ustawy o działalności poży tku publicznego i wolontariacie finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem. - odróżnienie działalności pożytku publicznego od statusu organizacji pożytku 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona
przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie.
Organizacja pozytku publicznego jest wpisana do Krajowego Rejestru sadowego.
- zdefiniowanie pojęć: dotacja, śro dki publiczne, wolontariusz, inicjatywa lokalna Dotacją nazywane jest więc nieodpłatne przekazanie pewnej kwoty środków publicznych określonemu podmiotowi w celu realizacji zadań publicznych przedmiotowe,
podmiotowe,
celowe (z nimi organizacje mają najczęściej do czynienia).
Środkami publicznymi są środki pieniężne (pieniądze), będące w dyspozycji władz publicznych. Pochodzą one głównie z danin publicznych (podatków, opłat), majątku publicznego, oraz z przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.
wolontariuszu - rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;
inicjatywie lokalnej - rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
- co obejmują środki publiczne? (podatków, opłat), majątku publicznego, oraz z przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.
- działalność społecznie użyteczna prowadzona przez NGO w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
- sfera zadań publicznych Zadanie publiczne to każde działanie administracji, które realizuje ona na podstawie ustaw. Zadaniem publicznym jest m.in. świadczenie lub zapewnienie wykonania usług na rzecz mieszkańców i innych podmiotów . ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz