Elastyczność popytu mieszana - strona 35

Typy deccyzji konsumenckich - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

A. W punkcie C elastyczność dochodowa popytu jest bliska Zero, podobnie jak na linii A. Natomiast na linii D...

Ekonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 427

elastycznością popytu, a jej miarą jest współczynnik mieszanej elastyczności popytu. Względna zmiana popytu...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

. Elastyczność mieszana popytu ma wartość dodatnią. Świadczy to o tym, iż: analizowane dobra...

Ceny i TOT - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

jest kształtowanie się cenowych elastyczności podaży i popytu. 3. Podaż towarów surowcowo – rolniczych charakteryzuje...

Podstawy marketingu - test - Rynek

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Robert Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 546
Wyświetleń: 917

Test B: 3. Cenowa elastyczność popytu - informuje o reakcjach popytu na prowadzoną przez firmę...

Zagadnienia na kolokwium.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

. popyt jest elastyczny i cena spada, d. popyt charakteryzuje elastyczność jednostkowa i cena rośnie, e...