Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 12

Narzędzia analizy rynku-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

o stopniu elastyczności cenowej popytu jest poziom rynkowej ceny rozpatrywanego dobra. Wiemy...

Ceny i TOT - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

wyodrębniamy dwie kategorie towarów:   Dobra wystandaryzowane – jednorodne, doskonale substytucyjne względem...

Mikroekonomia zagadnienia podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 1904

trzech zmiennych: ceny danego dobra, ceny innych dóbr oraz dochodu. Współczynniki elastyczności popytu...

Mikroekonomia - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1659

trzech zmiennych: ceny danego dobra, ceny innych dóbr oraz dochodu. Współczynniki elastyczności popytu...