Efekty zewnętrzne

note /search

Rodzaje dóbr - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Ekonomika mediów
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1484

MEDIÓW PUBLICZNYCH Efekty zewnętrzne (externalities) Z efektem zewnętrznym mamy do czynienia...

Zawodność rynku - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Mikroekonomia
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4942

w alokacji (odrywa cenę płaconą przez konsumenta od ceny otrzymywanej przez producenta), efekty zewnętrzne...

Wykład - Pytania kontrolne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

gospodarczej? 3. Dobra publiczne a rola państwa. 4. Efekty zewnętrzne działalności przedsiębiorstw a rola...