Efekty zewnętrzne

Rodzaje dóbr - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043

MEDIÓW PUBLICZNYCH Efekty zewnętrzne (externalities) Z efektem zewnętrznym mamy do czynienia...

Zawodność rynku - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 4144

w alokacji (odrywa cenę płaconą przez konsumenta od ceny otrzymywanej przez producenta), efekty zewnętrzne...

Finansowanie telewizji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

i jej wpływ na odbiorców pozwalają stwierdzić, że telewizja generuje efekty zewnętrzne Z efektem zewnętrznym...

Wykład - Pytania kontrolne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

gospodarczej? 3. Dobra publiczne a rola państwa. 4. Efekty zewnętrzne działalności przedsiębiorstw a rola...

Pytania do wykładu - Rola państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

? Jakie można rozróżnić rodzaje nieefektywności? Jak można je niwelować? Co to są efekty zewnętrzne? Podaj przykłady...

Międzynarodowe przepływy kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • mgr Klaudia Kałążna
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2884

Dunninga), asymetria informacji, konieczność wzrostu, efekty zewnętrzne, stabilność oraz wady...

Instrumenty zarządzania środowiskiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Justyna Kusztal
 • Ekologistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

. Nie ma właściciela powietrza Zadaniem państwa jest ograniczenie wstępowania efektów zewnętrznych Efekty zewnętrzne...