Działalność regulowana - strona 7

Swobodny przepływ usług -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

uzyskania licencji lub zezwolenia ze strony organu państwa przyjmującego => dotyczy zawodu lub działalności...

Rejestry przedsiębiorców

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

). Kwestie ewidencjonowania działalności regulują art. 23- 40 USDG. Ewidencja Działalności Gospodarczej...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

(koncesje, zezwolenia działalność regulowana). Prawo ochrony konkurencji i konsumentów Ustawa o ochronie...

Podstawowe zasady postępowania z odpadami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

jest działalnością regulowaną: Zezwolenia (maks. na 10 lat) wymaga działalność w zakresie: Odzysku, Unieszkodliwiania...

Zasady działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej; Zasada równości przedsiębiorców Oznacza dezyderat...

Rzecznik praw obywatelskich - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1575

określonych w Konstytucji, ustawach, umowach międzynarodowych. Jego działalność reguluje Konstytucja (art. 208...