Drzewostan - strona 3

Warstwowa budowa lasu-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Narożniak-Rutkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

, jarzębina, bez czarny) rosnących obok podrostów drzew, drzewostanu i runa. Jej wysokość sięga do kilku...

Fizjografia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1757

siedliskowa charakterystyka fitosocjologiczna lasów charakterystyka drzewostanów fauna ochrona prawna zasobów...

Ochrona gruntów rolnych i leśnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej, 3...

Podstawy ekologii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Piotr Trynajowski
 • Ekologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1729

organizmami występujących w lasach a ich środowiskiem. Struktura drzewostanu w skład drzewostanu wchodzą...

Retencja-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

melioracji odwadniających, zwiększenie retencji poprzez agrotechnikę, orka; przebudowa drzewostanów. Retencja...

Gospodarka leśna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

” przede wszystkim przez: Kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, Podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, Zapobieganie...

Prepedeutyka, powierzchnia lasów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

%), liściaste (15,4%), mieszane (18%) pow. Polski. Dominuje drzewostan wieku 21- 60 lat tj II (22,,% pow) i III...

Korek - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1071

policyklicznych. Korek jest odrastającym surowcem, lecz z racji ograniczonych drzewostanów nie może być stosowany...