Dokument tożsamości - strona 7

Formularz rekrutacyjny ze zmianami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku obcokrajowców) ANJ659507 12. PESEL...

Dowody-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

w postaci zmiany miejsca pobytu, zatrudnienia lub wydania nowych dokumentów tożsamości ( Art. 14 ust. 4 w zw...

Repatriacja

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

, a w szczególności: 1) polskie dokumenty tożsamości; 2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu...

Bibliotekarstwo współczesne - materiały

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Aleksandra Lubczyńska
 • Bibliotekarstwo współczesne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3122

, przeznaczona dla wszystkich, ważna 2 lata, wydawana na podstawie dokumentu tożsamości - niebieska karta...

Obywatelstwo w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295

….Państwa Członkowskie przyznają obywatelom Unii prawo wjazdu na ich terytorium z ważnym dokumentem...

Wprowadzenie Euro

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

, które mogło nastą­pić po przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz po wniesieniu minimalnej wpłaty. Rachunek...

Prawo kościelne i wyznaniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1659

Prawo kościelne i wyznaniowe Zbiór notatek z wykładów Semestr letni 2010 Prawo kościelne i wyznaniowe - egzamin, wyświetlane pytania, jednokrotnego wyboru, 50 pytań, aby zdać należy zdobyć 26 punktów, - przedtermin 1 czerwca (zwykle łatwiejsze pytania, bez konsekwencji) - egzaminy tylko we wt...

Rynek Unii Europejskiej od powstania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof Maciej Walkowski
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1631

członkowskich. Wynikają z tego następujące prawa: Prawo wjazdu: za okazaniem dokumentu tożsamości...