Dobro rzadkie - strona 13

Socjologia - hasla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

konfliktową. Do konfliktu dochodzi, dlatego, że pewne dobra (rzadkie zasoby, pozycje) mogą być dostępne...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 1967

i niematerialnych, np. prawo do informacji. W rozwaŜaniach o własności najczęściej chodzi o dobra rzadkie...

PKB

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • dr Stanisław Dorobek
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2793

w nieograniczonej ilości (np. powietrze), dobra rzadkie - niedostępne w takiej ilości, aby zaspokoić...

Informacyjne systemy zarządzania-opracowane zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Bożena Kaczmarska
 • Informacyjne systemy zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3654

Ponadto notatka porusza zagadnienia takie jak: mapa rozwoju organizacji z uwzględnieniem modeli Nolana i Greinera, metody zarządzania wiedzą, rozwój systemów gospodarki elektronicznej. Opracowane zagadnienia na egzamin z przedmiotu Informacyjne systemy zarządzania. Rozwój systemów gospodark...

Ekonomia-ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

- popyt większy od podaży (rynek mieszkań ostatnio) Rynek nabywcy - podaż większa od popytu (dobrem...

Historia myśli ekonomicznej - test, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3598

Zawiera dwa pliki - pierwszy liczy 3 strony, z niego możemy dowiedzieć się, jaka jest rola państwa w gospodarce u Ricardo, Sigismondiego, Keynsa, czym jest równowaga w gospodarce - nowa ekonomia klasyczna i neoklasycyzm, neoinstycucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna a instytucjonalizm Verblen...

Makro i mikroekonomia

 • Makroekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2800

ekonomicznych i dóbr pierwotnych *Dobra rzadkie  - w danym czasie mogą być wytworzone w określonej ilości...