Daniel - strona 34

Zarządzanie strategiczne

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1456

o tak daleko idących skutkach, że Peter Drucher nazwał nową erę „wiekiem nieciągłości” a Daniel Bak określił...

Społeczeństwo internetowe

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

, Daniel Bell, uważa, że: społeczeństwo informacyjne przyspiesza rozwój społeczeństwa postprzemysłowego...

Problemy charakteru narodowego

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1288

modalnej” — Alex Inkeles i Daniel Levinson. Według ich definicji termin ,,[...] «charakter narodowy» odnosi...

Poeci polskiego baroku

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1932

losów zwierząt i ludzi -prowokuje do myślenia -wspólne prawa rządzące naturą, zbiorowością DANIEL...

Janusz Korczak - informacje

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

. Pamiętnik, Wybór pism, tom 4, 1958 ↑ Daniel Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy ↑ Newerly I., Żywe wiązanie...

Filmowe dewiacje

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

, byłego ministra poczty, Martina Quingleya, wydawcę znanego pisma filmowego i Daniela A. Lordsa, jezuitę...