Czworościan - strona 5

Hemoglobina- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia i biofizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3990

do siebie tak, jakby znajdowały się w wierzchołkach czworościanu tworząc układ przestrzenny dwóch protomerów...

Ciało stałe - pomoc naukowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

: - grupa kryształów określona kształtem czworościanu - 7 układów krystalograficznych Elementy symetrii...

Wody w przyrodzie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

rozpuszczalnikiem wielu czworościanu). substancji o budowie jonowej: soli, zasad, kwasów Tworzenie się wiązań...

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568

ten sam sposób łączenia czworościanów (SiO4){4-} 117 Podstawowym elementem budowy krystalicznej krzemianów jest: jon (SiO4...

Polimery i zaawansowana ceramika

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
 • Polimery
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

cząsteczek organicznych w niektórych położeniach atomowych w czworościanie znajdują się atomy H, Cl, Fl...

Zaawansowana ceramika konstrukcyjna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
 • Podstawy technologii materiałów ceramicznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1939

i czworościanów SiO4. Dodatek 5% masy Na2O polepsza formowalność szkła bez zmniejszania trwałości. Zastosowanie...

Ciecze, ciała stałe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

sąsiadów rozmieszczonych w wierzchołkach czworościanu foremnego, z którymi jest powiązany za pomocą par...