Części świata - strona 13

Opracowane pytania z kolokwium

  • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2597

!) Zakorzenienia - czuć się integralną częścią świata. Poczucie wewnętrznego pokrewieństwa z innymi kobietami...

Teoria pola - Kurt Lewin

  • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6867

fizyczny, na który składają się nie tylko fizyczne przedmioty o Nie jest częścią świata fizycznego...

Unia Europejska- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Ireneusz Topolski
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 420

i Kanadą jako najbogatszą częścią świata. USA od początku wspierały integrację w rejonie Eu Zach...