Cykl Calvina przebieg

Proces fotosyntezy - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1211

udział z cyklu Calvina * przebieg zależności intensywności fotosyntezy jest podobny do krzywych...

Fotosynteza w biologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1358

udział z cyklu Calvina * przebieg zależności intensywności fotosyntezy jest podobny do krzywych...

Cykl Calvina - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

Cykl Calvina-Bensona - cykl, który zachodzi w stromie chloroplastu, jest to drugi etap fotosyntezy...

Fizjologia roślin - kolokwium

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Hanaka
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1596

(ja tak napisałem) podać substrat i produkt fazy redukcyjnej w cyklu calvina podać liczbę nadh i co2 tworzonych...

Fotosynteza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

jednak NADPH. Opisany szlak wędrówki elektronu nosi nazwę fosforylacji cyklicznej. Faza ciemna - Cykl Calvina...

Bakterie żelaziste - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953

grupy tych roślin wykształciły dodatkowy mechanizm wiązania dwutlenku węgla poprzedzający cykl Calvina...