Cykl życiowy

note /search

Organizacja genomów II

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Genetyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

w genomach, Sekwencje kodujące, Retrowirusy, Cykl życiowy bakteriofagów, Bakterie....

Wirusologia, kolokwium I

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 469

charakterystyka wirusów Symetria wirusów Genomy wirusów Cykle replikacyjne wirusów Cykle życiowe wirusów...

Botanika - budowa komórki

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Biologia
Pobrań: 791
Wyświetleń: 5040

, funkcje aparatu Goldiego, podział komórki eukariotycznej, cykl życiowy komórki, mejoza, tkanki...

Stadia rozwoju miast

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Systemy osadnicze
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2723

. Koncepcja cyklu życiowego miast ( Hall, Hay 1980 ) obejmuje 4 studia rozwojowe miast: - koncentracji...