Ciepło topnienia - strona 6

Miedź - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

plastycznie i wyżarzonej Ciepło właściwe w temperaturze 180C Ciepło topnienia Temperatura topnienia...

Ściąga z fizyki

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

z ciekłego w stały . Dla danej substancji ciepło topnienia i ciepło krzepnięcia ma tą samą wartość i oba...

CHEMIA ŻYWNOŚCI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4991

- ciepło właściwe 4 kJ/mol - ciepło topnienia 333 kJ/mol - ciepło parowania 2260 kJ/mol - napięcie...

Własności termiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

i absorpcyjność (wymiana ciepła przez promieniowanie) 5. Ogniotrwałość (izolacje ogniotrwałe) 6. Ciepło topnienia...

Woda w atmosferze-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1001

gazowej w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego) PROCESY ENDOGENICZNE (pobieranie ciepła):  topnienie...

Technika Cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technika Cieplna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2758

. Para przegrzana - para o temperaturze wyższej od temp. nasycenia. Ciepło topnienia - ilość ciepła...

Technika cieplna labolatoria

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

i ciał stałych, ciepła topnienia i ciepła parowania. Budowa kalorymetru 1 bomba kalorymetryczna 2 pokrywa...

Termodynamika i fizyka statystyczna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

15. Kinetyczna teoria gazów i termodynamika I    Termodynamika zajmuje się właściwościami cieplnymi układów makroskopowych, zaniedbując w odróżnieniu od mechaniki statystycznej mikroskopową budowę ciał tworzących układ. Gdybyśmy chcieli ściśle określić stan fizyczny układu zawierającego ogromną licz...