Cielę - strona 15

Propedautyka rolnictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Irena Suwara
 • Rolnictwo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4123

podstawowych grup zwierząt. Działalności gałęzi bydło: Cielęta - młode bydło po urodzeniu do 14 tygodnia...

O doniosłości wychowania szkolnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1764

człowiek rozezna, iż lepiej co umieć niż nic, lepiej być człowiekiem niż wołem albo cielęciem jakim. Widzi...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

bydła w wysokości: buhaje, wolce, krowy i jałówki - 2021 tys. szt. cielęta - 1017 tys. szt. Polska...

Higiena pasz

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Piotr Adam Bednarczyk
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2023

i prawie brak rozrodu u dorosłych witaminy - rzadko; wrodzona wada u niektórych cieląt - nie rozszczepiają...

Polska w UE - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2940

miesiącu = 150 E KROWY MAMKI -> ze stada do chowu cieląt = 200 E PREMIA ZA UBÓJ KRÓW -> od 1 - 7 miesiąca...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

bydła w wysokości: buhaje, wolce, krowy i jałówki - 2021 tys. szt. cielęta - 1017 tys. szt. Polska...