Cieśnina Gibraltarska - strona 3

Geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1820

. dział wodny przebiega zgodnie z osią lądu, od Cieśn. Gibraltarskiej w kierunku pn.-wsch.; największymi...

Geografia ekonomiczna - Półwyspy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1414

. dział wodny przebiega zgodnie z osią lądu, od Cieśn. Gibraltarskiej w kierunku pn.-wsch.; największymi...

Geografia regionalna świata - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2898

ją:  Cieśnina Gibraltarska - Afryka jest bliska Europie na odległośd wzroku (14 km w najwęższym miejscu)  młody...

Organizacje międzynarodowe

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

statków handlowych w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej przed atakami terrorystycznymi Od kwietnia 2003...

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2499
Wyświetleń: 2856

się za jeden z przełomów w ówczesnym handlu. W XV w. handel między północą a południem, prowadził głównie przez cieśninę...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Spór międzynarodowy

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2954

Powyższa definicja ma trzy elementy: a) przedmiotem stosunków są działania wykraczające poza granice jednego państwa, b) podmiotami mogą być zarówno suwerenne państwa, jak i uczestnicy niesuwerenni, c) środowisko polityczne, w których dochodzi do interakcji jest zdecentralizowane, w przeciwi...

Historia gospodarcza - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Bik
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3402

się za jeden z przełomów w ówczesnym handlu. W XV w. handel między północą a południem, prowadził głównie przez cieśninę...

Międzynarodowe stosunki polityczne - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 8883

Wykład 1 - Przedmiot i zakres MSP 1. Stosunki międzynarodowe a międzynarodowe stosunki polityczne pojęcie i istota sm i msp, relacje między pojęciami sm, polityka światowa i polityka międzynarodowa. 2. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina badawcza metody badawcze w sm, funkcje nauki o sm 3. Pod...