Chlorek baru toksyczność

Wykrywanie anionów 1

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Azotan srebra, Chlorek baru, Stężony kwas...

Losy trucizn w organizmie

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
  • Toksykologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2114

benzenowymi sulfonowanymi co znacznie obniża ich toksyczność. -rozpuszczalność w wodzie: np. chlorek baru...

Badania testowe - wykład

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Ekotoksykologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302

toksycznych na organizmy żywe Pozwala na ocenę sumarycznej toksyczności z uwzględnieniem interakcji pomiędzy...