Chemia organiczna - strona 7

Chemia supramolekularna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
 • Nanomateriały
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1743

mogą być także połączone za pomocą klasycznych wiązań kowalencyjnych, ale w odróżnieniu od „klasycznej” chemii organicznej...

Oznaczanie chlorków w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2009

kwasowe). W chemii organicznej określenie chlorki obejmuje: związki organiczne, będące solami (np. chlorki...

Moment dipolowy - Guggenheim i Smith

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

- „Momenty dipolowe w chemii organicznej”, PWN Warszawa 1970. 4) http://zchf.ch.pw.edu.pl/studenci.php?lng=pl...

Moment koncowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

laboratoryjne”, OWPW Warszawa 2000. 2. W. I. Minkin, O. A. Osipow, J. A. Żdanow - „Momenty dipolowe w chemii...

Wyznaczanie momentu dipolowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

laboratoryjne”, OWPW Warszawa 2000. 2. W. I. Minkin, O. A. Osipow, J. A. Żdanow - „Momenty dipolowe w chemii...

Wyznaczanie momentu dipolowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

laboratoryjne”, OWPW Warszawa 2000. 2. W. I. Minkin, O. A. Osipow, J. A. Żdanow - „Momenty dipolowe w chemii...

Dyrektywa IPPC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej i nieorganicznej...