Blanki - strona 8

note /search

Philosophy of Psychology and Cognitive Science - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 966

GENERAL PREFACE Dov Gabbay, Paul Thagard, and John Woods Whenever science operates at the cutting edge of what is known, it invariably runs into philosophical issues about the nature of knowledge and reality. Scientific controversies raise such questions as the relation of theory and experiment,...

Psychologia reklamy

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Psychologia reklamy
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4459

przez psycholog Ellen Langer i jej współpracowników (Langer, Blank i Chanowitz, 1978). W myl powszechnie znanej...

Waskan, Jonathan A. - Models and Cognition - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kognitywistyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

MD DALIM 862920 7/22/06 CAYN MAG YELO BLACK Models and Cognition Models and Cognition Prediction and Explanation in Everyday Life and in Science Jonathan A. Waskan A Bradford Book The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England © 2006 Massachusetts Institute of Technology All right...

Biochemistry Lubert Stryer- skryt

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2443

STUDENT COMPANION to accompany Biochemistry, Fifth Edition Richard I. Gumport College of Medicine at Urbana-Champaign, University of Illinois Frank H. Deis Rutgers University Nancy Counts Gerber San Francisco State University Expanded Solutions to Text Problems contributed by Roger E. K...

Apologia - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1834

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...

Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 4088

Zarys historii gospo- darczej Polski Janusz Skodlarski Zarys historii gospo- darczej Polski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 2000 Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Redaktor: Jadwiga Gniazdowska Korektor: Barb ara Wichan Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2...

Hastie - ESLIP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Springer Series in Statistics Trevor Hastie Robert Tibshirani Jerome Friedman Springer Series in Statistics The Elements of Statistical Learning Data Mining, Inference, and Prediction The Elements of S ta tistic al L earning During the past decade there has been an explosion in computation and info...