Biokatalizator w organizmach żywych - strona 3

Ekosystem - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. Marek Włosowicz
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

, będący fragmentem biosfery. Składa się z biocenozy, czyli organizmów żywych oraz elementów nieożywionych...

Biosfera - Litosfera - Hydrosfera

  • Politechnika Warszawska
  • prof. Marek Włosowicz
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

jest układem wieloekosystemowym zamieszkałym przez organizmy żywe. W przestrzeni, którą stanowi biosfera...

Biologia komórki - materiały

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • dr Beata Machnicka
  • Biologia komórki
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4074

roślin i zwierząt ludzie rozumieli, że organizmy te łączy coś, co pozwala je nazwać organizmami żywymi...