Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - strona 24

Traktat o UE - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

bezpieczeństwa, która odpowiada dwóm trzecim liczby Państw Członkowskich, chyba że Rada Europejska, stanowiąc...

Porządek prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

wykonuje wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Państwa...

Realizm klasyczny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1407

na korzyść podejrzliwości. Bezpieczeństwo i przetrwanie państwa jako naczelne wartości. Thomas Hobbes...

Dochody i wydatki budżetu państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień. 2...

Zagrożenia ekonomiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 2324

nie jest w stanie odizolować się od świata, bez szkody dla własnych obywateli. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa...

Finanse publiczne- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

), bezpieczeństwo wewnętrznego systemu finansowego, bezpieczeństwo zewnętrznego systemu finansowego. Wskazana...